Psychoterapie Praha

Psychoterapie Praha – proč je potřeba?

Dnešní moderní společnost je orientována na prosperitu, výkon a úspěch. Díky tomu se u lidí častěji vyskytují nepříjemné pocity vyčerpání, nespokojenosti, selhání, bezcílnosti, osamělosti nebo mohou mít nízké sebevědomí. Dalším problémem plynoucího z této uspěchané doby je, že svým pocitům nevěnujeme dostatečnou pozornost nebo si s úzkostí či panikou nedokážeme poradit. Víme, že není dobré cítit paniku či strach, ale neumíme si pomoci. Jestliže tedy máte jakýkoliv psychický problém, tak psychoterapie Praha by vám měla pomoci. Kvalifikovaná doktorka Miriam Kotrusová vám pomůže se vypořádat s vašimi pocity. Délka psychoterapie se liší v závislosti na tom, jak různí jsou lidé a jejich problémy, s nimiž přicházejí za terapeutem.

Délku, průběh i obsah si u psychoterapie Praha nastaví každý klient sám, tak jak mu to je pohodlné. Největší motivací pro člověka se rozhodnout jít na psychoterapii je, že se chtějí vypořádat se svými obtížemi. Tato silná touha je žene dál i v průběhu dalších sezeních. Každý člověk a každý problém je specifický a individuální. Někomu stačí pár hodin a někdo vyžaduje delší dobu. Psychoterapie Praha vám zde chceme doporučit. Je pochopitelné, že ne všem vyhovuje stejný psychoterapeut a přístup, kterým postupuje, ale Dr. Miriam Kotrusová vás jak věříme nezklame.

Psychoterapie Praha – individuální terapie

Psychoterapie vám umožní se o sobě dozvědět nové informace. Můžete se naučit mít rád i své negativní stránky nebo v ideálním případě začnete opět důvěřovat svému vnitřnímu vědění. Se změnou pohledu na sebe samého se změní
i vnímání svého okolí. Najednou vše uvidíte v jiném světle, v jiných souvislostech. Člověk absolvující individuální psychoterapii, si po jejím skončení sebou odnáší jedinečný prožitek setkání samého se sebou. Na individuální psychoterapie se Dr. Miriam Kotrusová specializuje.

Psychoterapie Praha – vztahové problémy

Současné vztahové problémy mohou pocházet z různých zážitku z raného dětství – ve vztahu k matce, otci, sourozencům či jiným důležitým osobám ve vašem životě. Psychoanalytická psychoterapie vychází z toho, že podoba vztahů, které jsme měli v dětství, ovlivňuje celý náš život a partnerské vztahy a to i v pozdějším věku. Zkušenosti z dětství již nezměníme, ale můžeme se pokusit v nich najít jak vysvětlení současných obtíží, tak se na ně podívat očima dospělého člověka.